Berker R.8 Serien: Sådan installeres du R.8 i gips og mursten