Gå til forsiden
 

Valg af afskærmning

En af metoderne til risikonedsættelse er at anvende afskærmninger.

Der er, i henhold til DS/EN ISO 14120 (Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme), to typer af afskærmninger:

1.    den faste afskærmning og

2.    afskærmninger med tvangskoblinger.

 

Hvornår skal hvad vælges ?

Ved valg af afskærmning kan man vælge ud fra krav til adgang:

1.    Adgang under anvendelse ikke nødvendig

2.    Adgang er nødvendig for indstilling, fejlfinding eller vedligeholdelse

3.    Adgang under drift er nødvendig

Hvis adgang ikke er nødvendig bør der anvendes faste afskærmninger, da disse er enkelte og pålidelige. Der er følgende krave til faste afskærmninger:

-       Kan kun fjernes ved brug af værktøj

-       Skal kunne modstå forudseelige påvirkninger og udslyngninger

-       Undgår vandrette konstruktionsdele for at undgå klatring

-       Fastgørelsessystemer skal forblive på afskærmningerne eller på maskinen, når afskærmningerne afmonteres

Hvor adgang er nødvendig for indstilling, fejlfinding eller vedligeholdelse bør der anvendes en af følgende:

-       Bevægelige afskærmninger hvis adgangs frekvensen er høj (mere end en gang om ugen)

-       Faste afskærmninger hvis adgangsfrekvensen er lav (mindre en gang om ugen)

        

Hvor adgang er nødvendig under drift bør der anvendes bevægelige afskærmning med tvangskobling eller tvangskobling med skærmlås. 

Ved valg og konstruktion af afskærmninger kan det være nødvendig at betragte yderligere standarder såsom DS/EN ISO 13857 (Maskinsikkerhed – Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområdet) og DS/EN ISO 13855 (Maskinsikkerhed – Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastighed).

Har du spørgsmål til maskinsikkerhed - kontakt os på tlf. 4546 5800.


WEXØE A/S   -  Lejrvej 31  -  3500 Værløse  -  Tlf: 45 46 58 00  -  Fax: 45 46 58 01  -  wexoe @ wexoe.dk - CVR 16608947
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

// create a settings object var ss360Config = { // your site id siteId: 'wexoe.dk', // a CSS selector that points to your search box searchBoxSelector: '#searchBox', searchResultsCaption: 'Resultatet af din søgning: #QUERY#', };