Gå til forsiden
 

Er Wexøes Ø80 lampeudtage godkendt til anvendelse uden for Danmarks grænser?

Det er et krav for alle produkter,  vi leverer i Danmark, at de er CE mærket, og altså overholder de bestemmelser der er givet i den Europæiske Norm kaldet EN60670. Vores lampeudtag WLU Ø80 er CE mærket og kan derfor anvendes i alle lande, der er omfattet af samme norm.

I nogle tilfælde har man så lokale særregler, som f.eks. at vi i Danmark skal kunne klare en belastning på indtil 25kg. i et forfra monteret lampeudtag. Os bekendt er der ikke tilsvarende særregler i de andre lande. Klemmerne i lampeudtaget stammer fra Wago, og altså fra Tyskland. De er også både VDE / EN og UL godkendte. Blandt andet i Sverige bruger man nogle gange flertrådede kabler i den faste installation. Skal man bruge det i forbindelse med disse fjederklemmer, skal man samtidig bruge tyller på lederen. Se mere her; http://www.wexoe.dk/produkter/afbrydere-og-stikkontakter/lampeudtag/

Må Wexøe lampeudtaget anvendes til forfra montering?

 1. Ja, - men læs lige hvad bekendtgørelsen siger; Elektricitetsrådet accepterer forfra dåser anvendt i lofter, man skal dog være opmærksom på, at bestemmelsen i pkt. 559.6.1 er overholdt. Det forudsætter at fabrikanten har testet sit materiel til at kunne klare de trækprøver, som er nødvendige for at materiellet kan anvendes, alternativt må installatøren udføre trækprøverne

 2. Der henvises med trækprøver til Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer 559.6.1 Hvis der installeres et nedhængt armatur, skal fastgørelsesindretningen være i stand til at bære fem gange vægten af det installerede armatur, dog mindst 25 kg.

Så ja, vi siger god for at Lampeudtaget, WLU Ø80 sammen med en Kaiser forfra dåse som 9263-21 kan belastes med indtil de krævede 25kg. Det er testet i et standard gipsplade loft. Det vil sige en 12,5mm gipsplade spændt op med 60cm mellem lægterne og 40mm mellem skruerne.

Vi kan naturligvis ikke forholde os til alle loftskonstruktioner, og må derfor opfordre til at installatøren udfører en trækprøve på stedet, hvis der tale om en anden konstruktion.

Kan man tilslutte flerkoret installationskabel på installationssiden af lampeudtaget? – altså i fjederklemmerne?

 1. Ja, det er tilladt at anvende flerkoret i fastinstallation, og ved hjælp af en tylle at tilslutte flerkorede kabler i de anvendte fjederklemmer

 2. Den anvendte fjederklemme er en Wago 2273-205 der kan tilsluttes direkte med stive ledere fra 0,5 til 2,5mm2 – eller flerkorede ledere ved hjælp af tylle.

 3. Fjederklemmen har den store fordel at den tilsluttede ledere hele tiden holdes fastspændt med det samme moment. Så der kommer ikke nogen løs forbindelse

 4. Der kan kun sættes én leder i hver tilslutning, så der er ikke noget med at forsøge sig med for mange ledere i en skruemuffe.

Alt for mange husbrande skyldes fejl i de elektriske installationer. Der findes ikke nogen officiel statistik for hvor mange af disse brande der skyldes dårlige forbindelser i skrueklemmer. Men der kan næppe være tvivl om, det har været årsagen i nogle tilfælde.

Hvilke lampeledninger kan anvendes på tilslutningssiden?

 1. Den anvendte fjederklemme er en Wago 224-101 grå og en 224-112 hvid. Den er beregnet på flerkorede ledere fra 0,5 til 2,5 mm2.

 2. Lampeudtaget er forsynet med en fingerbetjent trækaflastning. Den er beregnet på aflastning af standard lampeledninger fra 2*0,75mm2 til 5*0,75mm2

 

Klemmen skal udløses med en skruetrækker eller lignende for at montere, eller demontere lampen. Skruetrækkeren presses op mellem klemmen og lampeudtaget. Skruetrækkeren kan nu parkeres, så man har begge hænder fri til at sætte ledningen i. Når skruetrækkeren tages ud er klemmen lukket igen.

Ved at anvende denne fjederklemme er lampeudtaget således berøringssikkert, det er ikke umiddelbart muligt at berøre strømførende dele. Selv under montering er skruetrækkeren ikke i berøring med de strømførende dele.

Hvor stor en vægt må lampeudtaget belastes med?

 1. Lampeudtaget må belastes med indtil 5kg. Bemærk dog at lampeledningen ikke nødvendigvis må belastes med 5kg.
 2. En bøjelig ledning må belastes med indtil 1,5 kg/mm2 (kobbertværsnit) Med en 5*0,75mm2 bliver det således op til de 5kg. Det er trækaflasteren dimensioneret efter.
 3. Lampeudtaget er forsynet med en fingerbetjent trækaflastning. Den er beregnet på aflastning af standard lampeledninger fra 2*0,75mm2 til 5*0,75mm2

 4. Hvis lampen er tungere end ledningen kan bære, kan man skrue en 3mm krog i centrum af lampeudtaget og bruge en kæde eller en wire til at bære lasten. Hvis man bruger denne krog, skal man afdække ved hjælp af en baldakin.

Må man lave et ekstra hul i Kaiser dåsen, og lade den eksisterende installation i stålrør føre ind i dåsen?

 1. Man må gerne lave et ekstra hul for kabel eller rør ind i dåsen. Med hjælp af Kaiser boret, 1085-80 kan man lave hullet så præcist, at det samtidig er trækaflastet.
 2. Men man må ikke lade en elektrisk ledende del føre fra dåserummet til andre bygningsdele.

WEXØE A/S   -  Lejrvej 31  -  3500 Værløse  -  Tlf: 45 46 58 00  -  Fax: 45 46 58 01  -  wexoe @ wexoe.dk - CVR 16608947
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

// create a settings object var ss360Config = { // your site id siteId: 'wexoe.dk', // a CSS selector that points to your search box searchBoxSelector: '#searchBox', searchResultsCaption: 'Resultatet af din søgning: #QUERY#', };