Gå til forsiden
 

Forebyggende brandbeskyttelse

De store krav til elektriske installationer i brandbeskyttende vægge, er en udfordring for elektrikeren.

Nye Kaiser brandtætninger til lukning af elektriske installationer i overensstemmelse med brandmyndighedernes krav, gør arbejdet nemmere at udføre. Brandtætningerne, der omslutter kablerne, har et integreret brandhæmmende isoleringslag som svulmer op, hvis der udbryder brand og dermed sikrer brandmodstandsklassen op til F90.

Brandsikring i bygninger er en vigtig opgave for byggebranchen. Jo mere korrekt en gennemføring til brandbeskyttelse er udført, jo bedre beskyttes liv og ejendom. Formålet med forebyggende brandbeskyttelse er, at forhindre røg og ild i at sprede sig. Derfor findes der relevante standarder og forskrifter som ikke kun gælder for nye bygninger, men også for renovering af eksisterende bygninger.

Elektriske installationer er en potentiel svaghed i forebyggende brandbeskyttelse - til tider er de også en årsag til brand. Røg og ild spredes gennem sprækker og åbninger i vægge og adskillelser, på grund af manglende eller forkert udført tætning af gennemføringer for kabler og ledninger. I nye bygninger kan forkert udført og utilstrækkeligt sikret gennemføring af elektriske installationer medføre store omkostninger, på grund af at arbejdet skal gøres om. Dette kan også forsinke færdiggørelsen af byggeriet, og i værste tilfælde kan menneskeliv bringes i fare.

Derfor skal de elektriske installationer udføres med stor faglighed og særlig omhu for at sikre, at der ikke kan være nogen fare fra ild og røg. Det er imidlertid ikke kun i nye bygninger, men også ved modernisering af eksisterende bygninger, at udførelsen skal opfylde kravene til brandsikring i byggeriet. Brandbeskyttelse skal udføres iht. DIN 4102, som stiller store krav til elinstallationens udførelse. Kaiser GmbH & Co KG leverer innovative løsninger til brandsikring af elektriske installationer i brandsikre vægge, der opfylder gældende standarder.

Det nye system med Kaiser brandgennemføringer - som nu også omfatter kabel og rør brandtætninger – tilbyder en synlig og certificeret brandgennemføring af eksisterende rør, kabler og kabelbundter, og uden anvendelse af brandpuder, brandpasta el.lign. Før skulle man lukke gennemføringer med tidskrævende løsninger af puder og pasta, skum eller mørtel, for at opnå en effektiv brandbeskyttelse i væggen. Med de nye produkter, som Kaiser tilbyder, løses opgaven med brandsikring i gipsvægge, murværk og betonkonstruktioner på en nem og enkel måde. Systemet af Kaiser brandtætninger giver mulighed for hurtig, fleksibel og sikker brandtætning, og sikrer en brandklasse op til F90.

Det er den såkaldte "AFS" teknologi, der gør dette muligt. "AFS" står for "Activ Fire Stop". Dette er et omsluttende isolationslag, der svulmer op næsten øjeblikkeligt, hvis en brand bryder ud, og som automatisk forsegler installationsåbningen. Selv uden komplicerede arbejdsgange sikrer denne teknologi en brandklasse op til F90. Derved forhindres spredning af røg og ild gennem installationens åbninger.

 

Oversat af Produktchef Henrik Nissen-Petersen Wexøe A/S

Yderligere information ved henvendelse til Wexøe A/S  tlf. 45465800


WEXØE A/S   -  Lejrvej 31  -  3500 Værløse  -  Tlf: 45 46 58 00  -  Fax: 45 46 58 01  -  wexoe @ wexoe.dk - CVR 16608947
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

// create a settings object var ss360Config = { // your site id siteId: 'wexoe.dk', // a CSS selector that points to your search box searchBoxSelector: '#searchBox', searchResultsCaption: 'Resultatet af din søgning: #QUERY#', };