Gå til forsiden
 

Diskret multikanal KNX PIR med 2 zoner

Hager lancerer ”arkitektens drøm” i form af en ny diskret men avanceret 360 gr. KNX-PIR til anvendelse i lokaler, hvor der er krav til konstantlysregulering i 2 zoner.

PIR’en har et meget elegant design, syner ikke af meget og kan nemt indbygges i nedhængt loft.

PIR’en er fintfølende og kan detektere små bevægelser i sit nærområde (tilstedeværelsesfunktion). Den er således meget egnet til anvendelse i f.eks. kontorlokaler med stillesiddende arbejde.

PIR’en har tre kanaler til styring af belysning samt to bevægelsesafhængige kanaler til styring af f.eks. HVAC eller bevægelsesdetektering. To af belysningskanalerne kan indstilles til konstantlysregulering  i 2 zoner, hvor den tredje er en ON/OFF-kanal.

For de to bevægelsesafhængige kanaler kan bevægelsesfølsomheden indstilles således, at de kan anvendes til semi-alarm-funktion (flere aktiveringer inden for et tidsområde).

Det er muligt at kalibrere lux-målingen ud fra lokalets generelle reflektans.

Herudover kan PIR’en afsende  den målte lux-værdi (baseret på reflektans) som en 2-byte værdi.

PIR’en er af monobloc-typen og har således integreret buskobler. Dækningsdiameteren er 7 m ved 2,5 m monteringshøjde. Flere PIR'er kan sammenkobles i en master-slave konfiguration, hvorved dækningsområdet udvides. Hertil kan PIR-sensor TCC510S med fordel anvendes som slave-PIR.

Indstilling af frafaldstid samt lux-tærskelværdi sker nemt direkte på PIR’en, i ETS eller via en IR-fjernbetjening, som også understøtter aktivering af adresseringsmode.

PIR’en kan indstilles til afsendelse af ON/OFF, prioritetsbit, lysdæmperværdi, lux-værdi , scenenummer.


WEXØE A/S   -  Lejrvej 31  -  3500 Værløse  -  Tlf: 45 46 58 00  -  Fax: 45 46 58 01  -  wexoe @ wexoe.dk - CVR 16608947
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

// create a settings object var ss360Config = { // your site id siteId: 'wexoe.dk', // a CSS selector that points to your search box searchBoxSelector: '#searchBox', searchResultsCaption: 'Resultatet af din søgning: #QUERY#', };